http://www.izbaskarbowa.lodz.pl/254/ link do strony Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli, na tej stronie dostępne są wszystkie informacjie dotyczące adresów, numerów rachunków bankowych itp. 

http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze link do formularzy ( do elektronicznego wypełniania )znajdujących się na stronie Ministerstwa Finansów

http://www.e-deklaracje.gov.pl/files/pdf/UPO_v4-0.pdf  link do strony pobierania potwierdzeń systemu e-deklaracje.                          

http://praca.wieszjak.pl/czas-pracy/289060,Czas-pracy-w-2012-roku.html link do strony gdzie zamieszczona jest liczba dni roboczych w bieżącym roku                      

http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/kalkulator-odsetek link do kalkulatora odsek od zaległości podatkowych

http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/k0000000.htm link do Kodeksu Pracy

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-11-marca-2004-r-o-podatku-od-towarow-i-uslug/ link do ustawy o VAT

http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx link do tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu link do wyszukiwarki podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ link do eurpoejskiej bazy podatników unijnych

http://www.wskazniki.pl/?iid=255084 link do strony ze stawkami amortyzacji

Numer Rachunku Bankowego Biuro Podatkowe Jakub Salamon Sp. z o.o.  z/s w Zduńskiej Woli

BZWBK Oddział w Zduńskiej Woli 39 1090 2705 0000 0001 1487 7316